x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA3B Praktikum: Paikka ja tila 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea tutkimuskirjallisuutta kriittisesti ja pystyy tutkimuskirjallisuutta apuna käyttäen muodostamaan tutkimuskysymyksen sekä osaa kirjoittaa aiempaa vaativampaa tieteellistä tekstiä.

Opettajat

Aino Katermaa, Vastaava opettaja

Opetus

16.2.2018 – 24.3.2018
Seminaari 30 tuntia
Pe 16.2.2018 klo 17-20, Pinni B3077
Pe 9.3.2018 klo 17-20.30, Pinni B3077
La 10.3.2018 klo 9-16.30, Pinni B3077
Pe 23.3.2018 klo 17-20.30, Pinni B3077
La 24.3.2018 klo 9-16.30, Pinni B3077

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen JA kirjadebatti JA kirjoitelma JA suullinen esitys