x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA1A Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka (ilta/viikonloppuopetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historian tutkimusprosessin keskeiset vaiheet ja historiantutkimuksen eettiset periaatteet sekä osaa soveltaa tätä tietämystään omassa tutkimustyössään.

Opettajat

Aino Katermaa, Vastaava opettaja

Opetus

15.9.2017 – 11.11.2017
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Pe 15.9.2017 klo 17-20.15, Pinni B3074
La 16.9.2017 klo 9-15, Pinni B3074
Pe 29.9.2017 klo 17-20.15, Pinni B3074
Pe 13.10.2017 klo 17-20.15, Pinni B3074
La 11.11.2017 klo 9-15, Pinni B3074

Arviointi

Numerolla 1-5.