x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA1B Historiantutkimuksen menetelmiä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti eri aikakausien ja historiantutkimuksen eri suuntauksien käyttämiä tutkimusmenetelmiä sekä osaa valita erilaisten aineistojen ja tutkimustehtävien kannalta relevantteja menetelmiä.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin historiantutkimuksessa käytettyihin näkökulmiin ja tutkimusmenetelmiin. Jokaisella luentokerralla yksi oppiaineen tutkijoista kertoo omissa tutkimuksissaan käyttämistään aineistoista ja menetelmistä. Luennoitsijat edustavat eri aikakausiin ja lähestymistapoihin erikoistuneita tutkijoita.

Ohjelma:

24.10. Katja-Maria Miettunen: Muistelun tutkimisen aineistot ja menetelmät

31.10. Risto Turunen: Digitaaliset menetelmät ja aineistot: Sosialismin kieli Suomessa pitkällä 1800-luvulla

7.11. Jenni Kuuliala: Ihmekertomukset sosiaalihistorian lähdeaineistona

14.11. Tapio Salminen: Paikkatietoaineistot historiantutkimuksessa

21.11. Ville Kivimäki: Tunteiden historia

28.11. Tiina Miettinen: Digitaaliset tietokannat vanhemman ajan tutkimuksen apuna

5.12. Ei luentoa

12.12. Tanja Vahtikari: Performanssi historiantutkimuksessa

Suoritustapa: Luennoille osallistuminen (14h) ja oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaa kirjoitetaan luentojen ja jokaisen luennon yhteydessä ilmoitetun artikkelin pohjalta (kaikkiaan 7 artikkelia, jotka ovat joko englannin- tai suomenkielisiä).

Valintaperusteet: Kurssille otetaan 40 opiskelijaa. Etusija Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Mikäli Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoita ilmoittautuu kurssille enemmän kuin 40, etusija valinnassa on heistä niillä, joilta puuttuu kandidaatin tutkintoon vaadittavia valinnaisia menetelmäopintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja-Maria Miettunen, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2017 – 12.12.2017
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 24.10.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3
Poikkeukset:
5.12.2017 , ei luentoa

Arviointi

Numerolla 1-5.