x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA2 Japanin modernisaatio ja "länsimaistuminen" 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt modernisaation ja Japanin uudemman ajan historiaan, sekä osaa eritellä näihin liittyviä historiallisia ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään Japanin avautumista (1853–68) ja uudistumista Meiji-kaudella (1868–1912). Kuinka eristäytynyt ja jälkeenjäänyt kehitysmaa muuttui muutamassa vuosikymmenessä sotilaalliseksi ja taloudelliseksi suurvallaksi, joka lopulta uskalsi haastaa länsimaat kamppailuun Aasian ja Tyynen meren herruudesta? Miksi modernisaatio onnistui Japanissa mutta ei esimerkiksi Egyptissä, Kiinassa tai Latinalaisessa Amerikassa? Miten modernisaatio muutti japanilaista kulttuuria kampauksia ja ruokailutottumuksia myöten – ja kuinka nämä muutokset otettiin vastaan? Entä miten Japanin modernisaatio vaikutti koko Itä-Aasian myöhempään kehitykseen?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Masonen, Vastaava opettaja

Opetus

6.9.2017 – 25.10.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Ke 6.9.2017 klo 14-16, Päätalo A1
Ke 13.9.2017 - 20.9.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Ke 27.9.2017 klo 14-16, Linna K103
Ke 4.10.2017 klo 14-16, Pinni B1097
Ke 11.10.2017 klo 14-16, Linna K103
Ke 18.10.2017 - 25.10.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja, joka perustuu luentoihin sekä oheislukemistoon (kolme suomenkielistä artikkelia). Tarkemmat ohjeet opetuksen yhteydessä.