x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.3 Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolten ja seksuaalisen tasa-arvon historiaa ja muutossuuntia. Opiskelijalla on valmiuksia toimia asiantuntijana tasa-arvokysymyksissä.

Yleiskuvaus

Kurssilla käydään läpi sekä suomalaisen tasa-arvopolitiikan historiaa ja nykytilaa, että käynnissä olevia muutoksia ja niiden seurauksia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Käsiteltävät aihepiirit ovat esimerkiksi Euroopan unionin tasa-arvopolitiikka, työmarkkinapolitiikka, samapalkkaisuus, valtionhallinto ja tasa-arvopolitiikka, tasa-arvo työelämän suhteissa, oikeudellinen näkökulma tasa-arvopolitiikkaan sekä feminististen toimijoiden rooli tasa-arvopolitiikassa. Kurssilla eri luennoitsijat puhuvat näistä teemoista oman tutkimuksensa kautta. Kurssi tarjoaa laaja-alaisen katsauksen suomalaiseen tasa-arvopolitiikkaan ja sen kehitykseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Paula Sandberg, Vastaava opettaja
paula.sandberg[ät]uta.fi

Opetus

18.1.2018 – 15.3.2018
Luento-opetus
To 18.1.2018 - 15.3.2018 viikoittain klo 10-12, PinniA luentosali A1081

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin suoritustapa on osallistuminen luennoille, kurssilukemisto sekä loppuessee.

Oppimateriaalit

Kurssin lukemisto ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Osallistujilta edellytetään sukupuolentutkimuksen perusteiden tuntemusta (opintojakso SOS4.4 Sukupuolentutkimus tai vastaavat tiedot).