x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLTT Luottamustehtävissä toimiminen - Luottamustehtäväraportti 1–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yliopiston, muun organisaation tai järjestön toimintaa, päätöksentekoa ja toimintakäytäntöjä
- osaa toimia luottamustehtävissään rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioiden
- osaa toimia aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä
- ymmärtää vaikuttamiseen tähtäävän toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kokemuksiaan opinnoissa ja työelämässä

Opettajat

Liisa Ikkala-Toiviainen, Vastaava opettaja
liisa.ikkala-toiviainen[ät]tuni.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 27 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Liitä luottamustehtäväraporttiisi seuraavat tiedot:

- opintojakson nimi ja koodi
- päiväys
- omat henkilö- ja yhteystietosi
- mihin tutkintoon opintopisteet on tarkoitus sisällyttää
- luottamustehtävän kuvaus, tehtävän kesto
- oman aktiivisuuden arviointi: toiminnan kesto, laajuus ja vaikuttavuus (pj, rivijäsen, varajäsen, toimintaan käytetty aika, esim. kokouksia kerran kuukaudessa jne.)
- osaamistavoitteiden saavuttaminen: mitä koet oppineesi, mitkä taidot ovat karttuneet
- missä koet onnistuneesi, missä voisit vielä kehittyä.

Lisätiedot

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi enintään 10 op siten, että samassa luottamustehtävässä toimiminen voidaan lukea hyväksi vain kerran (0- 3 op), ei siis saman toiminnan useita vuosia erikseen vuosi kerrallaan (jos siis esim. toimit hallituksessa useamman vuoden ajan, hae hyväksilukua vasta viimeisen toimintavuotesi jälkeen). Annettava opintopistemäärä riippuu raportista ilmenevästä toiminnan laajuudesta ja sisällöstä.

Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua luottamustoimen päättymisestä. Opintopisteillä voi joko esittää korvaavuutta osaksi soveltuvia opintoja tai ne voidaan hyväksilukea tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Raportti palautetaan opintopäällikkö Liisa Ikkala-Toiviaiselle (liisa.ikkala-toiviainen@uta.fi).