x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP1B Johdatus filosofian historiaan 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian keskeiset osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta. Hän osaa nimetä ja kuvata länsimaisen filosofian historian tärkeimpiä edustajia ja suuntauksia.

Opettajat

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
petri.rasanen[ät]tuni.fi

Opetus

6.9.2017 – 21.9.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 6.9.2017 klo 10-14, Pinni B3107
To 7.9.2017 - 14.9.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni B1096
Ke 13.9.2017 - 20.9.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni B1097
To 21.9.2017 klo 10-12, Pinni B1096
To 26.10.2017 klo 10-12, Pinni B3107, Tentti
Ke 15.11.2017 klo 10-12, Linna K108, Tentti
Pienryhmäopetus 8 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luennot tallennetaan, joten niitä on mahdollisuus seurata etänä.

Luentokurssin sijaan voidaan suorittaa myös kirjatentillä