x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/SOC
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Johdatus etiikkaan kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etiikan ja moraalifilosofian peruskysymyksiin, peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin. Kurssilla tutustutaan myös nykykeskusteluun etiikasta. Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen etiikan perusteorioihin ja käsitteisiin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja pohtimaan toimintamme eettisiä taustaoletuksia sekä tarjota valmiuksia arvioida eettisiä kysymyksiä.

Johdatus etiikkaan luentokurssin suoritettuaan, opiskelija tuntee
1) etiikan peruskäsitteitä
esim. arvot, normit, moraali, metaetiikka, deskriptiivinen etiikka, normatiivinen etiikka

2) etiikan teorioita
esim. hyve-etiikka, utilitarismi, velvollisuusetiikka, eksistentialistinen etiikka, kohtaamisetiikka, sosiobiologian näkökulma etiikkaan, ympäristöetiikka, sosiaalinen konstruktivismi

3) etiikasta käytyä keskustelua filosofian historian esimerkkien kautta
- Mitä on etiikan luonne?
- Mihin eettiset päätökset perustuvat?
- Mikä on eettisen toiminnan tavoite?

4) etiikasta käytävää nykykeskustelua
Esim. nykypäivän hyveet, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymykset, eläinten oikeudet, ympäristöetiikka

Yleiskuvaus

Ohjelma

8.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä (Päätalo A1)

15.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre)

22.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset), kristillinen etiikka

29.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

6.10. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Rawls, Habermas)

13.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

20.10. Kohtaamisetiikka (Buber, Levinas)

27.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) ja psykologian näkökulmista (Kohlberg, Goleman)  

3.11. Ei luentoa

10.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

17.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa (Beauvoir), eri kulttuurien kohtaamista (Bauman)

24.11. Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer)

1.12.  Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön

8.12. Luentotentti, klo 10.00.-12.00.,  Pinni B 1100

15.12. Luentotentti, klo 10.00.-12.00.,  Pinni B 1100

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Sähköpostitse: marika.enwald@uta.fi

Opettajat

Marika Enwald, Vastaava opettaja

Opetus

8.9.2017 – 15.12.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 8.9.2017 klo 10-12, Päätalo A1
Pe 15.9.2017 - 15.12.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100
Poikkeukset:
17.11.2017 klo 10 –12 , Linna K103, LUENNON PAIKKA MUUTTUNUT

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luennot tallennetaan, joten niitä on mahdollista seurata etänä.