x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-osaa käyttää kieltä eri puhetilanteiden vaatimalla tavalla

-osaa arvioida kriittisesti ja monipuolisesti omaa ja muiden suullista kielitaitoa

-osaa hyödyntää viestintäasiantuntijuuttaan esimerkiksi seminaari- tal kokoustilanteissa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Räisä, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2018 – 24.4.2018
Harjoitukset
Ti 9.1.2018 - 27.3.2018 viikoittain klo 10-12, PinniB 5005
Ti 10.4.2018 - 24.4.2018 viikoittain klo 10-12, PinniB 5005