x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa seurata ja arvioida kriittisesti hyvinvointivaltion muutosprosesseista käytävää keskustelua ja sen poliittis-ideologisia painotuksia tunnistaen kulloinkin ajankohtaiset uudet suuntaukset. Hän tunnistaa erilaisia tapoja jäsentää valtiolle ja muille palvelujen tuottajille (kunnille, yksityisille, vapaaehtoisjärjestöille ja kotitalouksille sekä perheille) määriteltäviä vastuita ja niiden välisiä suhteita demografisissa muutoksissa ja taloudellisen niukkuuden paineissa.

Yleiskuvaus

Kurssi voidaan suorittaa kokonaan Moodle-alustalla tekemällä kurssikirjallisuuteen perustuvia tehtäviä itsenäisesti. Tehtäviä tehdään sähköisen tentin kirjallisuusvaatimuksia mukaillen yhteensä viisi. Tehtävät voi tehdä missä järjestyksessä tahansa II-IV periodeilla. Kukin tehtävä arvioidaan erikseen ja kokonaisarvosana määräytyy tehtävien keskiarvon perusteella. HUOM! Opiskelijat eivät näe toistensa suorituksia eivätkä voi niitä kommentoida. Kysymyksessä on siis kotitenttimäinen suoritustapa - ei keskustelualueilla tapahtuva seminaari. Yksityiskohtaiset suoritusohjeet löytyvät Moodlesta. 

Omatoimisen tehtäväkurssin Moodle on avoinna 23.10.2017-27.5.2018

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin voi aloittaa ja suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaan periodeilla II-IV. Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla opettajalle (ronja.kuokkanen@uta.fi), jolta saa kurssiavaimen.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

HUOM! Avoimen opiskelijalla tulee olla ennen opettajalle ilmoittautumista opinto-oikeus joko yhteiskuntatutkimuksen aineopintoihin (kurssin käyttäminen jaksoon SOS6.1.3 tai SOS6.3.3) tai teemaopintojaksolle SOP03.1

www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Kurssin voi aloittaa ja suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaan periodeilla II-IV. Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla opettajalle (ronja.kuokkanen@uta.fi), jolta saa kurssiavaimen.

Opettajat

Ronja Kuokkanen, Yhteyshenkilö

Opetus

23.10.2017 – 27.5.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Suoritetaan kurssikirjallisuuteen perustuvilla tehtävillä, jotka jätetään opintojaksoa varten avattavalle Moodle-alustalle TAI esseellä TAI sähköisellä tentillä.