x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS1B2 Osallisuudet, oikeudet ja vastuut palvelujärjestelmäkohtaamisissa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön maisteriopinnot
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisellä tasolla yhteiskuntatieteellisen keskustelun osallisuudesta, vastuista ja oikeuksista muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Opiskelija ymmärtää osallisuudesta, vastuista ja oikeuksista neuvottelemisen keskeisyyden sosiaali- ja terveydenhuollon työkäytännöissä niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa osallisuuden ja vastuullistamisen näkökulmaa tutkimuksellisesti. Hän osaa eritellä kriittisesti ja tilannekohtaisesti asiakkaan ja työntekijän asemaa palvelujärjestelmässä sekä osapuolilille asettuvia uusia odotuksia ja vaatimuksia.

Yleiskuvaus

Luennoitsijat esittelevät omien tutkimustensa pohjalta erilaisia lähestymistapoja osallisuuden, oikeuksien ja vastuun teemoihin sosiaalityön erilaisissa käytännöissä. Kukin luennoitsija on valinnut oheistekstin luettavaksi ennen luentoa, joita opiskelijat käsittelevät myös lukupiireissä. Lukupiirityöskentely dokumentoidaan Moodleen ja sen anti esitellään loppuseminaarissa 14.5.2018. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 22 opiskelijaa. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valitaan kurssilaiset opintojen vaiheen ja sosiaalityön opintopisteiden määrän perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirpa Saario, Vastaava opettaja
sirpa.saario[ät]tuni.fi

Opetus

9.4.2018 – 21.5.2018
Seminaari
Ma 9.4.2018 - 14.5.2018 viikoittain klo 12-14, Linna 6017
Poikkeukset:
14.5.2018 klo 12 –14 , Linna 5026-5027
Ma 21.5.2018 klo 12-14, Linna 5014

Lisätiedot

Luentoseminaari.

Työskentelymuodot: luennot, oheisteksteihin liittyvät ryhmätyöt ja oppimispäiväkirjat.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, lukemalla luentoihin liittyvät oheistekstit ja osallistumalla lukupiirityöskentelyyn. Lisäksi kirjoitetaan itsenäinen oppimispäiväkirja, noin 9 sivua (1,5 riviväli, fontti 12). Oppimispäiväkirjassa tulee hyödyntää luentoja, oheistekstejä ja ennen kaikkea omaa ajattelua. Huom: Luennoitsijan oheisteksti tulee olla luettuna ENNEN luentoa.