x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (laskentatoimi) - Kandidaattiseminaari, syksy 2017 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kandidaatinseminaarin käytyään ja kandidaatintutkielman tehtyään opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen prosessin sekä osaa hankkia, analysoida ja luokitella lähdemateriaalia. Hän osaa tuottaa uutta tietoa tutkimusprosessin avulla, esittää kirjallisesti ja suullisesti aikaansaannoksiaan tutkimusprosessin eri vaiheissa, kirjoittaa pienimuotoisen tutkielman tuottaen tieteellistä tekstiä, arvioida tutkimusta ja keskustella tutkimuksesta alan tieteellisiä termejä käyttäen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

16.8.2017 - 3.9.2017

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Kankaanpää, Vastaava opettaja
Jari.Kankaanpaa[ät]uta.fi
Hannele Mäkelä, Vastaava opettaja
Hannele.Makela[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2017 – 15.12.2017
Seminaari 45 tuntia + 5 tuntia Verkossa
Aloitusinfo
Ti 5.9.2017 klo 10-12, Pinni A3103, Kaikille yhteinen aloitusinfo. Tämän jälkeen seminaarityöskentely jatkuu kahdessa erillisessä seminaariyhmässä.
Harjoitukset 2 tuntia

Lisätiedot

Ryhmäjako ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin, kun hakijoiden aihealueet ovat selvillä

Seminaareja järjestetään 2 kertaa lukuvuodessa: syksyllä ja keväällä. Seminaari kestää yhden lukukauden.