x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA2 Uusi sotahistoria: toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa Suomessa 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kurssin opiskelijoille syntyy käsitys uuden sotahistorian monista sovellusmahdollisuuksista ja tuoreista avauksista historiantutkimuksen kentällä sekä valmius keskustella kriittisesti sodan ja suomalaisuuden kytköksestä nykyisessä suomalaisessa identiteettipolitiikassa ja muistikultuurissa.

Yleiskuvaus

Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana ns. uusi sotahistoria on tuonut lukuisan joukon tuoreita näkökulmia Suomen historiaan toisessa maailmansodassa. Uutta tutkimusta on kirjoitettu ja kirjoitetaan parhaillaan runsaasti, ja sotaan liittyvät aiheet ovat nykyisin keskipisteessä monissa muissakin kuin vain puhtaasti sotahistoriallisissa keskusteluissa: sosiaali- ja kulttuurihistoriassa, sukupuolihistoriassa, nationalismi-, trauma- ja mediatutkimuksessa, psykohistoriassa, ylipäätään keskusteluissa suomalaisista identiteeteistä ja muistikulttuureista. Näihin teemoihin liittyen kurssilla käydään läpi uuden sotahistorian tutkimustuloksia. Kuinka ne muuttavat kuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta sodassa ja sodan jälkeen? Millaisia olivat eri ihmisryhmien kokemushistoriat vuosista 1939–1945? Mitä uusia lähestymistapoja ja aineistoja tutkimuksessa on sovellettu? Mikä Suomen sotahistoriassa on erityisesti ”suomalaista” ja mikä puolestaan ylirajaista ja kansainvälistä?

Ohjelmarunko:

Ma 5.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Ville Kivimäki:

Johdatus uuteen sotahistoriaan. Virikkeet, aiheet ja kansainväliset kytkökset

To 8.3.2018 klo 10–12, Päärakennus A4, Ville Kivimäki:

Sodan kokemusrakenteet. Suomalainen yhteiskunta sodassa 1939–1945

Ma 12.3.2018 klo 12–14, Päärakennus C6, Tuomas Tepora (Helsingin yliopisto):

Talvisodan henki. Kansakunnan ja yksilöiden tunnehistoriaa 1939–1940

To 15.3.2018 klo 10–12, Päärakennus A4, Jussi Jalonen (Tampereen yliopisto):

Summan suurtaistelu. Rintaman kokemushistoriaa 1939–1940

Ma 19.3.2018 klo 12–14, Päärakennus C6, Ville Kivimäki:

Suur-Suomi. Suomalaiset Itä-Karjalan miehittäjinä 1941–1944

To 22.3.2018 klo 10–12, Päärakennus A4, Ilari Taskinen (Tampereen yliopisto):

Sota-ajan kirjeet. Ihmissuhteet ja yhteydenpidon merkitykset

Ma 26.3.2018 klo 12–14, Päärakennus C6, Kirsi-Maria Hytönen (Jyväskylän yliopisto):

Kotirintaman kokemushistoriaa. Naisten työn, arjen ja väsymyksen muistot

Ei luentoja to 29.3. ja ma 2.4.

To 5.4.2018 klo 10–12, Päärakennus A4, Ville Kivimäki:

Sodan traumat. Psyykkiset häiriöt sodassa ja traumaattiset muistot sodan jälkeen

Ma 9.4.2018 klo 12–14, Päärakennus C6, Antti Malinen (Jyväskylän yliopisto):

Jälleenrakentajien lapset. Perheiden ja lasten historiaa sodan jälkeen

To 12.4.2018 klo 10–12, Päärakennus A4, Anssi Männistö (Tampereen yliopisto):

Propagandaa, etnografiaa ja sodan mielenmaisemaa. Valokuvat ja valokuvaajat sodassa

Ei luentoja ma 16.4. ja to 19.4.

Ma 23.4.2018 klo 12–14, Päärakennus C6, Ville Kivimäki:

Uusi Suomi. Sotasukupolvi ja sodanjälkeinen aika

To 26.4.2018 klo 10–12, Päärakennus A4, Ville Kivimäki:

Kansallinen omakuva. Sodan muistikulttuurin piirteitä Suomessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Sähköpostitse: ville.j.kivimaki@staff.uta.fi

Opettajat

Ville Kivimäki, Vastaava opettaja

Opetus

5.3.2018 – 26.4.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 5.3.2018 klo 12-14, Pinni B1096
To 8.3.2018 - 26.4.2018 viikoittain klo 10-12, Päärakennus A4
Poikkeukset:
29.3.2018 , Ei opetusta (pääsiäisloma)
19.4.2018 , Ei opetusta
Ma 12.3.2018 - 23.4.2018 viikoittain klo 12-14, Päärakennus C6
Poikkeukset:
2.4.2018 , Ei opetusta
16.4.2018 , Ei opetusta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

24 tuntia luento-opetusta, jolle pakollinen osallistuminen; oppimispäiväkirja; kahteen tutkimuskirjaan perustuva vertaileva essee (7–8 sivua), joka on suositeltavaa kirjoittaa parityönä.