x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA1B Uskonto ja sukupuoli keskiajalta uuden ajan alkuun 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskiajan ja uuden ajan alun erilaisia sukupuolikäsityksiä ja pystyy analysoimaan niitä erilaisten lähdemateriaalien pohjalta sekä ideologian että eletyn uskon tasolla. Opiskelija pystyy keskustelemaan niistä ja arvioimaan lähdemateriaalin ja aikakauden merkitystä uskontoa ja sukupuolta koskevalle tiedolle. Kurssilla käsitellään esimerkiksi keskiajan ja uuden ajan alun sukupuolen suhdetta statukseen, perheeseen, talouteen, lakiin ja yhteiskuntaan ?uskon ja uskonnon kautta nähtyinä ja koettuina.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään alkuperäistekstejä ennalta luetun (moodlessa jaetun) teoreettisen lukemiston avulla. Kurssi on metodiopintoluonteinen, työ painottuu nimenomaan lähde- ja tekstianalyysiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sari Katajala-Peltomaa, Vastaava opettaja
Sari.Katajala-Peltomaa[ät]uta.fi
Raisa Toivo, Vastaava opettaja
Raisa.Toivo[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2017 – 17.10.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 12.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4117

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 12 tuntia, lukemisto (3 artikkelia) ja 3 kotona tehtävää harjoitustehtävää kurssin aikana. Jatkuva osallistuminen ja harjoitustehtävät arvioidaan suorituksen osina.

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla. Osa lukemistosta ja teksteistä voi olla myös englanniksi.