x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA3A Historian erityisala: Elämänkaari ja kuolema 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä ja jäsentää kyseiseen erityisalaan liittyvää problematiikkaa historiallisesta perspektiivistä. Opiskelija saa hyvät valmiudet jatkaa syventymistä erityisalaan Praktikumissa.

Yleiskuvaus

Kurssi paneutuu elämänkaareen ja elämänkulkuun kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä sekä sosiaalihistorian ja perhehistorian osana. Aluksi lähestytään alan tutkimusta teoreettisemmasta näkökulmasta, tästä edetään elämänkaaren eri vaiheisiin ja niihin liitettyihin kulttuurisiin odotuksiin, arvoihin ja uskomuksiin. Sukupuoli määrittää elämänkaarta eri aikoina eri tavoin. Nuoruus modernin maailman ihannoituna elämänkaaren vaiheena nousee kurssilla myös tarkastelun kohteeksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katariina Mustakallio, Vastaava opettaja
katariina.mustakallio[ät]tuni.fi

Opetus

2.11.2017 – 14.12.2017
Luento-opetus 16 tuntia
To 26.10.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 14-16, Päätalo A4

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssille, luentopäiväkirja, oheislukemistojen hallinta osana luentopäiväkirjaa. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin aluksi.

Lisätiedot

Ohjelma

2.11

Johdatus teemaan, Elämänkaaren ääripäät: Syntymän ja kuoleman kulttuuriset merkitykset, antiikin roomalainen kulttuuri esimerkkinä: Katariina Mustakallio

9.11

Elämänkaari ja elämänkulkulähestymistapa historiantutkimuksessa: Pirjo Markkola

16.11

Elämänkaari ja moderni kansalaisihanne: Seija-Leena Nevala-Nurmi

23.11

Elämänkaari ja pitkän aikavälin historia. Esimerkkinä kristinuskon nousu myöhäisantiikissa: Ville Vuolanto

30.11

Elämänkaari ja sukupuoli, keskiaikainen yhteiskunta esimerkkinä: Sari Katajala-Peltomaa

7.12

Nuoruuden esiinmarssi. Nuoruus historiantutkimuksen kohteena: Mervi Kaarninen

14.12

Kurssin kokonaisuuden läpikäynti