x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (yritysjuridiikka ja vero-oikeus) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Yritysjuridiikka: Opiskelija osaa tehdä itsenäisiä selvityksiä ja tutkimuksia painottuen erityisesti yritysten ja muiden talousyksiköiden toimintaan liittyvien oikeudellisten ongelmien tutkimiseen, selvittelyyn ja raportointiin sekä yhdistämiseen muihin kauppatieteisiin.

Vero-oikeus: Opiskelija hallitsee oikeustieteellisen tutkimuksen prosessin ja keskeiset oikeustieteellisen tutkimuksen metodit. Opiskelija laatii seminaarin aikana valitsemasta ja ohjaajien hyväksymästä vero-oikeudellisesta aiheesta kandidaatin tutkielman.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Janne Ruohonen, Vastaava opettaja
Janne.Ruohonen[ät]uta.fi
Matti Urpilainen, Vastaava opettaja
Matti.Urpilainen[ät]uta.fi
Risto Väntsi, Vastaava opettaja
Risto.Vantsi[ät]uta.fi
Janne Myllymäki, Vastaava opettaja
Janne.Myllymaki[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2017 – 31.3.2018
Itsenäinen työskentely
Seminaari
TIEDONHAUN KOULUTUS
Ke 20.9.2017 klo 12-14, Linna 3021 (Akseli), YRITYSJURIDIIKKA
Ke 20.9.2017 klo 14-16, Linna 3021 (Akseli), VERO-OIKEUS

Lisätiedot

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opiskelijoille pidetään yhteinen kandiseminaarin aloitustilaisuus ke 6.9.2017 klo 13-15 (Pinni A2057). Työskentelyä jatketaan aloitustilaisuuden jälkeen erillisissä kandiryhmissä (yritysjuridiikan kandiryhmä ja vero-oikeuden kandiryhmä).

Ilmoittautuminen seminaariin Nettiopsussa.

Seminaari on suunnattu niille, jotka ovat opinnoissaan sopivassa vaiheessa (ks. edeltävät opinnot) ja halukkaita laatimaan kandidaatintutkielmansa.

Erityisesti yritysjuridiikasta kiinnostuneille suositellaan vahvasti osallistumista kandiseminaarisyksynä myös yritysjuridiikan case-kurssille.

Seminaari alkaa tutkimusaiheen kartoittamisella, tutkimussuunnitelman ohjeistuksella ja seminaarin aikataulun suunnittelulla.

Oikeudellisen tutkimuksen perusteet -opintojakso (HALJUA13) on integroitu osaksi kandidaattiseminaaria, joten kyseinen opintojakso tulee suorittaa samana lukuvuonna, jona opiskelija osallistuu seminaariin. Lisäksi tieteellisen kirjoittamisen opintojakso (KKSUKTK) kannattaa suorittaa viimeistään samana vuonna kandidaattiseminaarin kanssa.

Tutkielman aiheen valinnassa opiskelijan omille intresseille annetaan yleensä ratkaiseva merkitys. Tämän vuoksi seminaariin osallistuvien on hyvä ennen seminaarin alkua miettiä mahdollisia tutkimusaiheita. Tutkimusaiheen puuttuminen ei kuitenkaan ole este seminaarin aloittamiselle.

Ks. tarkemmat seminaariohjeet opintosuunnan nettisivuilta.