x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA30 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vakuutus ja riskienhallinta), kevät 2018 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin, ymmärtää tieteellisen tutkimuksen prosessin ja hallitsee tutkimuksen aikataulutuksen. Opiskelija osaa hankkia relevanttia lähdemateriaalia, analysoida sitä kriittisesti, käsitellä tutkielman empiiristä aineistoa sekä arvioida tieteellistä tutkimusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauliina Havakka, Vastaava opettaja
Aarno Ahteensivu, Vastaava opettaja
Aarno.Ahteensivu[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2018 – 16.3.2018
Luento-opetus 6 tuntia
Seminaarin aloitus
Pe 12.1.2018 klo 9-13, Pinni A 2020
Tiedonhaun opetus kirjastossa
Pe 19.1.2018 klo 10-12, Linna 3022 (opetusluokka Elina)
Lasse Koskisen luento
Pe 26.1.2018 klo 10-12, Pinni A 2020
Seminaari 24 tuntia
Seminaaritapaamiset
Pe 2.2.2018 - 9.2.2018 viikoittain klo 9-14, Pinni A 2020
To 8.3.2018 klo 9-14, Pinni A 2020
Pe 16.3.2018 klo 9-14, Pinni A 2020

Lisätiedot

Ideapaperin pituus on noin 3 sivua sisältäen seuraavat kohdat:

1) Mistä aiheesta olet tekemässä tutkielmaa (tutkielman työnimi) sekä mitä tiedät aihealueesta?

2) Miksi teet tutkielman valitsemastasi aiheesta (perustele aiheen tutkimisen tärkeys)?

3) Mitä tutkit eli millaisiin kysymyksiin haet vastauksia? Muodosta alustavia tutkimusongelmia.

4) Miten tutkit aihetta ja mistä tutkimusaineisto muodostuu (käytettävä menetelmä/t ja tutkimusaineisto)?

5) Millaisia lähteitä hyödynnät tutkielmassa (aihealue/aihealueet)? Mainitse viisi keskeistä lähdettä.

6) Millainen aikataulu tutkielman tekemisellä on (pohdi samalla: mitä muita opintoja aiot suorittaa lukukauden aikana)?

Palauta ideapaperi mailitse pauliina.havakka@uta.fi 2.1.2018 mennessä!