x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee toimintatutkimuksen lähtökohtia ja käyttömahdollisuuksia hyvinvointipalveluja tuottavissa työorganisaatioissa, jotka joutuvat vastaamaan julkisen hallinnon muutosten, asiakasorientaation ja taloudellisten resurssien asettamiin vaatimuksiin. Opiskelija omaksuu toimintatutkimuksellisen kehittämisprosessin kriittiset vaiheet ja osaa analysoida tutkijan roolia suhteessa muihin toimijoihin.

Yleiskuvaus

Osallistuminen verkkoseminaariin Moodle-alustalla,
jonne opiskelijat työstävät kurssikirjallisuuteen ja osin itsenäiseen
tiedonhankintaan perustuvia esityksiä ja sovelluksia toimintatutkimuksesta. Kaikista esityksistä käydään keskustelu, jonka jälkeen esityksen pitäjä tekee omasta aiheestaan loppuyhteenvedon.

Verkkoseminaari organisoidaan osallistujamäärän mukaan 1-2 ryhmälle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkoseminaariin ilmoittaudutaan sähköpostilla esa.jokinen@uta.fi viimeistään tiistaina 9.1.2018.
Verkkoseminaarin esitysten aikataulu organisoidaan lopullisen osallistujamäärän (max 24; joista 4 avoin yliopisto) mukaan.


Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

HUOM! Avoimen opiskelijalla tulee olla ennen opettajalle ilmoittautumista opinto-oikeus joko yhteiskuntatutkimuksen aineopintoihin (kurssin käyttäminen jaksoon SOS6.1.3 tai SOS6.3.3) tai teemaopintojaksolle SOP03.6

www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Verkkoseminaariin ilmoittaudutaan sähköpostilla esa.jokinen@uta.fi viimeistään tiistaina 9.1.2018.
Verkkoseminaarin esitysten aikataulu organisoidaan lopullisen osallistujamäärän (max 24; joista 4 avoin yliopisto) mukaan.

Opettajat

Jokinen Esa, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Suoritetaan kurssikirjallisuuteen perustuvalla verkkoseminaarilla opintojaksoa varten avattavalla Moodle-alustalla TAI esseellä TAI sähköisellä tentillä.

SOP03.6  Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ON YKSI tapa suorittaa YTM-tutkinnon menetelmäopinnoista SOSM5.1. 

SOP03.6 opintojaksoa suositellaan heille, joiden pro gradun aiheena tai taustana ovat erilaiset projektit ja kehittämishankkeet. Jakson suorittavat voivat ilmoittaa, tuleeko merkintä teemaopintojaksokoodilla SOP03.6 vai sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmäkoodilla SOSM5.1.