x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksilön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tuntee keinoja edistää niitä.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä 5.3.2018 – 31.7.2018:
http://tenttis.uta.fi/ 

Tenttejä ja arvostelua yms. koskeviin tiedusteluihin vastaa Minnaliisa Lampi.

Opettajat

Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
Kirsi.Heikkila-Tammi[ät]uta.fi

Opetus

5.3.2018 – 31.7.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Tämä suoritustapa on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille.

Kaikki tenttivät artikkelit 1a, 1b, 1c ja 2, jonka lisäksi tentitään oman valinnan mukaan 3a (kirja) TAI 3b (väitöskirja).

1a. Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F. & Mhatre, K. H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly 22(2), 127–152. (saatavilla e-lehtenä)

1b. Avey, J. B., Luthans, F. & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management 48(5), 677–693. (saatavilla e-lehtenä)

1c. Riolli, L., Savicki, V. & Richards, J. (2012). Psychological capital as a buffer to student stress. Psychology 3(12A), 1202–1207 (suora pdf-linkki). (Psychology on avoin verkkolehti, ei kirjaston kokoelmissa.)

2. Kirjasta Bakker, A. (toim.) (2013) Advances in positive organizational psychology, LUKU 6 (Does personality matter? A review of individual differences in occupational well-being). Saatavilla e-kirjana.

JA

3a. Kinnunen, U. & Mauno, S. (toim.) (2009). Irtiottoja työstä: työkuormituksesta palautumisen psykologia. Tampere: Tampereen yliopisto.

TAI

3b. Pennonen, M. (2011). Recovery from work stress. Antecedents, processes and outcomes. Academic Dissertation. University of Tampere. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66816/978-951-44-8602-9.pdf?sequence=1

Lisätiedot

Suositeltu ajankohta: 2. vuosi

Tämä suoritustapa on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille.

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä http://tenttis.uta.fi/

Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Tentti-ilmoittautuminen toimii kurssi-ilmoittautumisena.