x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYVP11 Työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on ymmärrys siitä, miten työhyvinvoinnin käsite on kehittynyt ja miten työhyvinvointia voidaan tutkia.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu seuraavista viidestä teemasta:

  1. Johdatus työhyvinvointiin
  2. Työhyvinvoinnin erilaiset ilmentymät ja muodot
  3. Työ, työolot ja organisaatio työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä
  4. Työyhteisö, johtaminen ja yksilö työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä
  5. Työhyvinvoinnin vaikutukset ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssi on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille I periodissa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jaana-Piia Mäkiniemi, Vastaava opettaja
Jaana-Piia.Makiniemi[ät]uta.fi

Opetus

23.10.2017 – 15.12.2017
Itsenäinen työskentely 24 tuntia Verkossa

Arviointiperusteet

Kukin teema koostuu videoluennoista ja niihin sekä oppimateriaaliin perustuvista tehtävistä. Videoluentojen lisäksi tentitään kurssikirjallisuus. Koko kurssi toteutetaan Moodle-alueella. Kurssi edellyttää säännöllistä panostusta. Kurssin laajuus 5 op vastaa 135 työskentelytuntia.

Oppimateriaalit

Manka, M.-L. (2012). Työnilo. Helsinki: SanomaPro. (E-kirjana yliopiston kirjaston kautta.)

Jari Hakanen; Lotta Harju; Piia Seppälä; Anna Laaksonen; Krista Pahkin. Kohti innostuksen spiraaleja. (2012). Sähköinen materiaali saatavilla osoitteesta: http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-8304.pdf 

Luku: The Job demands resource model: overview and suggestions for future reseach kirjasta Advances in Positive Organizational Psychology. (toim. Bakker). (Sähköinen e-kurssikirja.)

Lampinen, M., Viitanen, E., & Konu, A. (2013). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus yhteisöllisyydestä työelämässä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(1). (Artikkeli e-lehdessä.)

Guest (2017). Human resource management and employee well-being: towards a new analytic framework. Human Resource Management Journal, 27, 1, 2017. (Artikkeli e-lehdessä.)

  

Lisätiedot

Verkkokurssi on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille I periodissa.

Työhyvinvoinnin tenttejä ja arvostelua yms. koskeviin tiedusteluihin vastaa Minnaliisa Lampi.