x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, II-periodi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Yleiskuvaus

KASP5-opintojakso järjestetään lukuvuonna 2017-18 verkkototeutuksina jokaisessa periodissa. I-periodin verkkototeutukseen otetaan 50 tutkinto-opiskelijaa ja muiden periodien verkkototeutuksiin otetaan 90 opiskelijaa. KASP5 verkkototeutukseen osallistuvilla suositellaan olevan jo vähintään yhden muun perusopintojen opintojakson opinnot takanaan.

Opintojakson toteutus sisältää luentotallenteisiin (moodlessa), kirjallisuuteen ja verkkoaineistoihin pohjautuvia tehtäviä. KASP5-jaksolle valitut opiskelijat saavat opettajalta sähköpostitse avaimen, jolla he liittyvät moodlealueelle ennen opetuksen alkua.

HUOM! Selvitä mahdollisuutesi vaihtoehtoisen raporttitentin tekemiseen ennen kuin ilmoittaudut verkkototeutukseen. Ks. tarkemmin Lisätiedot-kohta.

Lisäksi on tärkeää kirjautua kasvatustieteiden perusopintojen yhteiselle moodlealueelle kirjautumisohjeen avulla. Lue tarkasti yhteisellä alueella oleva kasvatustieteiden perusopintojen yleisohje. Yhteisellä alueella tiedotetaan lukuvuoden aikana mahdollisista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista perusopintojen suorittamiseen liittyen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy su 1.10.2017.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi

Opetus

23.10.2017 – 15.12.2017
Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 9 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 114 tuntia Verkossa

Lisätiedot

VAIHTOEHTOINEN SUORITUSMUOTO LÄHITIETEISSÄ VASTAAVAN OPINTOJAKSON SUORITTANEILLE      

Opiskelijat, jotka ovat jonkin yliopiston vaatimusten mukaan suorittaneet vastaavanlaajuisen ja -sisältöisen tutkimuskurssin jossakin kasvatustieteiden lähitieteissä vuonna 2006 tai sen jälkeen, voivat suorittaa opintojakson ns. raporttitentillä, jossa perehdytään kasvatustieteelliseen tutkimukseen lukemalla kolme tutkimusraporttia. Tähän suoritusmuotoon ei sisälly siis luentojen ja kirjallisuuden suorittamista.

Vaihtoehtoisesta suoritusmuodosta kiinnostuneen opiskelijan tulee toimittaa opintorekisteriote, josta käy ilmi vastaavan tutkimuskurssin suorittaminen, alla mainittuun osoitteeseen 23.4.2018 mennessä. Jos opinnot on suoritettu muilla kuin Tampereen yliopiston tutkintovaatimuksilla, mukaan on liitettävä myös kopiot opintojen sisällöistä/tutkintovaatimuksista (opinto-oppaasta).

Jos aiemmat opinnot oikeuttavat tekemään opintojakson korvaavalla suoritustavalla, opiskelija saa luettelon tutkimusraporteista, josta tentittävät tutkimukset (3) valitaan. Raporttitentti suoritetaan sähköisenä tenttinä aikavälillä: 1.9.2017-31.8.2018.

Sirpa Mäkinen, sirpa.h.makinen@uta.fi,
Osoite: Kasvatustieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Virta 443 (Åkerlundinkatu 5)
puh. 050-3181276