x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin ja ymmärtää sen vaatimat taidot tieteellisen tiedon tuottamiseksi ja arvioimiseksi. Hän osaa asettaa tutkimusongelman ja valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet sekä raportoida tutkimuksen toteuttamisen ja saadut tulokset tieteellisesti argumentoiden.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässä ja harjaantuu tieteellisen kritiikin ja kommenttien rakentavaan esittämiseen ja vastaanottamiseen.
Hän omaksuu tutkimuksen eettiset periaatteet asiantuntijuutensa lähtökohdaksi ja osaa reflektoida omaa tutkimus- ja oppimisprosessiaan ja sen kautta tuottamaansa tietoa.
Opiskelijalla on tiedonhankinnan perustaidot.

Yleiskuvaus

Mikäli joku Porin sosiaalitieteiden opiskelija suorittaa Kandidaatintutkielma-seminaari ja tutkielma-opintojakson, hän voi ilmoittautua Porin sosiaalityön STYA5 ryhmiin ks. Porin sosiaalityön kandidaattiohjelman opetusohjelmatiedot 2017-2018 https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=35995

HUOM! Kandidaatin tutkielman kanssa suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kohdat STYA4A/SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op ja STYA4B/SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op. Tutkimusmenetelmäopintoihin on erillinen ilmoittautuminen.    

Opettajat

Opetus

6.9.2017 – 7.2.2018

Lisätiedot

Yhteinen aloitustapaaminen ke 6.9.2017 klo 12-16. Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.