x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LÄÄKA224 Liikuntatuutorina toimiminen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Lääketieteen koulutusohjelma
Yhteiset opinnot/MED
Lääketieteen yksikkö

Osaamistavoitteet

Liikunta- eli sporttituutorina toimittuaan opiskelija:
* osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa
* tuntee liikuntakulttuuria ja erityisesti korkeakoululiikuntaa
* aktivoi opiskelijoita harrastamaan liikuntaa terveyttä edistävällä tavalla
* osaa suunnitella ja järjestää liikuntatapahtuman.

Yleiskuvaus

Opintojakso
on tarkoitettu Tampereen yliopiston opiskelijaliikuntayhdistys UtaSportin
liikuntatuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Vaadittavat opintosuoritukset
Liikuntatuutorin opintosuoritukset:
* Liikuntatuutoriperehdytys Osallistuminen opetukseen
* Kirjallinen raportti Essee

Osallistuminen liikuntatuutoriperehdytykseen ja kirjallinen raportti.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada UtaSport ry:ltä myös todistuksen liikuntatuutorina toimimisesta.

Opettajat

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Liikuntatuutoroinnin materiaalit: Opiskelijoiden
Liikuntaliiton liikuntatuutorin opas ja liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas

Lisätiedot

 tiedekunnan opintopäällikkö