x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/S23/28 Miten asiantuntijat kommentoivat vuoden 2018 presidentinvaaleja mediassa? 5–7 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärtämystään siitä, miten asiantuntijat kommentoivat presidentinvaaleja mediassa, keitä asiantuntijat oikeastaan ovat, ja mikä tekee heistä asiantuntevia kommentaattoreita presidentinvaalien suhteen. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssin aikana monipuolisesti aihetta käsitteleviin erilaisiin tutkimusasetelmiin sekä menetelmiin, joilla näitä kysymyksiä voidaan tutkia. Osallistuttuaan tutkimuskurssille opiskelijalla on kokonaiskuva tutkimusprojektin vaiheista: projektin aikatauluttamisesta, osituksesta, resursoinnista, suunnitteluvaiheesta ja aineistonkeruusta. Opiskelija osaa tehdä relevantit analyysit tutkimusaineistosta ja raportoida ne julkaistavassa muodossa. Opiskelija ymmärtää myös tutkimustuloksista viestimisen merkityksen.

Yleiskuvaus

Työpajamuotoisella kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä pienryhmässä tutkimus, jonka keskiössä ovat presidentinvaaleja koskevat asiantuntijapuheenvuorot. Opiskelijat seuraavat tiedotusvälineissä vaalien alla käytävää keskustelua, minkä lisäksi he voivat haastatella esimerkiksi politiikan toimittajia siitä, keitä he pyytävät asiantuntijoiksi ja millä perusteella. Vastaavasti opiskelijat voivat haastatella tutkijoita siitä, keille toimittajille/tiedotusvälineille he suostuvat antamaan haastatteluja ja miksi. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva presidentinvaaleja koskevista asiantuntijapuheenvuoroista maamme keskeisimmissä tiedotusvälineissä. Tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 11.12.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen josefina.sipinen@uta.fi. Kurssille otetaan 8-10 opintojen eri vaiheissa olevaa osallistujaa. Valtio-opin opiskelijat ovat etusijalla. Edellytyksenä kurssille osallistumiselle on Presidentinvaalit 2018 -luentokurssin suorittaminen.

Opettajat

Josefina Sipinen, Vastaava opettaja
Josefina.Sipinen[ät]uta.fi
Mikko Poutanen, Vastaava opettaja
Mikko.Poutanen[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2018 – 1.3.2018
Seminaari 32 tuntia
To 11.1.2018 - 1.3.2018 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060

Arviointi

Numerolla 1-5.