x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Maisteriseminaari rakentuu kahdesta seminaarista, joista ensimmäisessä opiskelija esittää pro gradu -tutkielmansa tutkimussuunnitelman ja toisessa itse valitsemansa tutkielmaansa liittyvän paperin.

Maisteriseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen ja hän tuntee tutkielmalle asetetut kriteerit. Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan ja argumentaation sekä osaa perustella omia teoreettisia ja metodologisia valintojaan. Opiskelija kykenee syvälliseen tieteelliseen keskusteluun tutkielmansa aihepiiristä sekä ymmärtää tutkielmansa tieteellisen ja käytännön merkityksen. Opiskelija saa monipuolista tietoa valtio-opin eri tutkimusongelmista ja pystyy arvioimaan eri teoreettisten lähestymistapojen ja metodologisten valintojen heikkouksia ja vahvuuksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Tapio Rauniolle.

Opettajat

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
Kaisa.Herne[ät]uta.fi

Opetus

13.9.2017 – 23.5.2018
Seminaari 48 tuntia
Ke 13.9.2017 klo 12-14, Pinni A4060
Ma 13.11.2017 klo 12-16, Pinni A4086
Ma 20.11.2017 klo 12-16, Pinni A4086
Ma 4.12.2017 klo 12-16, Pinni A4086

Lisätiedot

Seminaarin ensimmäinen tapaaminen on 13.9. klo 12-14. Muut kokoontumiset sovitaan ensimmäisellä kerralla.