x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on tietoinen nuorisotutkimuksen kentällä tehtävästä ajankohtaisesta tutkimuksesta. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja ja tutkimuksellisia ratkaisuja. Hän tuntee keskeisiä nuorisotutkimuksen keskusteluja ja käsitteitä sekä osaa hahmottaa nuorisotutkimuksen tuottaman tiedon merkitystä ja käyttöä yhteiskunnassa.

Yleiskuvaus

YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Nuoret ja yhteiskunnallinen muutos

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä 
ja muutostrendejä nuorten näkökulmasta. Opintojakso suoritetaan alla  ilmoitettuina ajankohtina klo 12-15 järjestettävistä vierailuluennoista, itsenäisestä työskentelystä sekä loppuesseestä.

Perjantai 12.1.2018: Nuorten osallisuus ja nuorisotyö
Perjantai 9.2.2018: Nuoret ja työelämä
Perjantai 9.3.2018: Nuoret, globalisaatio ja rodullistavat käytännöt
Perjantai 6.4.2018: Nuoret, kansalaisuus ja liittyminen yhteiskuntaan
Perjantai 4.5.2018: Nuoret mediakaupungissa

Ohjelma 9.3.2018
12.00-12.15
Päivi Honkatukia & Kirsi Pauliina Kallio: Opening of the seminar
12.15-13.00 Derek Ruez: Queer migrations and the publicly intimate politics of integration
13.00-13.45 Kirsi Pauliina Kallio: Leading refugee lives together: Familial agency as a political capacity
13.45-14.00 Coffee break  
14.00-14.45 Magdalena Rek-Woźniak: Intergenerational inequalities and generational conflict in Poland - sociocultural and political contexts
14.45-15.15 Commentary by Päivi Honkatukia and discussion
15.15 Ending of the seminar 

Ohjelma 6.4.2018
Miten yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat suomalaisten nuorten maailmaan ja millaisia ilmenemismuotoja ne saavat?  Seminaarin tavoitteena on koota yhteen tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita nuorista yhteiskunnan toimijoina; heidän asemastaan ja mahdollisuuksistaan, ajatuksistaan, asenteistaan ja identiteeteistään nopeasti muuttuvassa maailmassa.

12.00-12.15 Tervetuloa ja seminaarin tarkoitus (Eerika Finell & Päivi Honkatukia)
12.15–13.00 Eerika Finell: Nuoret ja kansalliset symbolit – Miten kansallisten symbolie merkitykset muuttuvat pääkaupunkiseudun nuorten keskuudessa?
13.00–13.45 Kari Saari: Kansalaisuuden nuoret miksologit: Suomi - Venäjä -kaksoiskansalaisuus asemana, toimintana ja identiteettinä
13.45-14.00 Kahvitauko
14.00–14.45 Eeva Luhtakallio: Ujoja ääniä, nöyrää melua? Nuorten sitoumukset poliittiseen Suomessa.
14.45-15.30 Anneli Portman: Miten olisi Minun  Silmin Sinun Silmin: demokratiakasvatusta Helsingin kouluissa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
Paivi.Honkatukia[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2018 – 4.5.2018
Luento-opetus
Pe 12.1.2018 klo 12-15, Väinö Linna-sali
Pe 9.2.2018 klo 12-15, Väinö Linna-sali
Pe 9.3.2018 klo 12-15, Linna K103
Pe 6.4.2018 klo 12-15, Linna K103
Pe 4.5.2018 klo 12-15, Linna K103