x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGA7 Ohjatut asiakastyöt 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kaikki suoritukset: Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakastapaukseen liittyvät logopediset ilmiöt. Hän osaa valita soveltuvat arviointi- ja kuntoutusmenetelmät, perustella valintansa ja arvioida antamansa kuntoutuksen tuloksellisuutta sekä jatkokuntoutustarvetta. Lisäksi opiskelija osaa tehdä tarvittavat kirjalliset asiakirjat.
Tämän lisäksi
LOGA7a: Opiskelija osaa luoda vuorovaikutussuhteen asiakkaaseen ja lähiympäristöön sekä toimia asiantuntijaroolissa. Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa kuvata omaa ja asiakkaan toimintaa.
LOGA7b: Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa arvioida omaa ja asiakkaan toimintaa sekä kuvata asiantuntijuuttaan.
LOGA7c: Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa arvioida omaa ja asiakkaan toimintaa sekä tunnistaa oman asiantuntijuuden kehittymisen.
LOGA7d:Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa analysoida omaa ja asiakkaan toimintaa sekä arvioida oman asiantuntijuuden kehittymistä.

Opettajat

Nelly Penttilä, Opettaja
Nelly.Penttila[ät]uta.fi
Tarja Kukkonen, Opettaja
Anna Oksa, Opettaja
anna.oksa[ät]tuni.fi

Opetus

1.9.2017 – 19.5.2018
Luento-opetus 4 tuntia
Orientaatio kliinisiin opintoihin 2 vsk, 4 h, Karjalainen
Ma 11.9.2017 klo 10.30-14.00, Päät A062
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ensikontaktiterapia 2 vsk, ohjaus pienryhmissä, 10 h (10x60min), ohjaukset alkavat syyskuun lopulla, tarkemmat ajat sovitaan ohjaajan kanssa.
Ensikontaktierapia 2 vsk, seminaari, 8 h
Pe 10.11.2017 klo 8.30-11.30, Päät A062, kaikki opiskelijat osallistuvat molempina päivinä
To 16.11.2017 klo 9-12, Päät A062, kaikki opiskelijat osallistuvat molempina päivinä
Lapsen puheen/kielen häiriö 2 vsk, ohjaus pienryhmissä, 10 h (10x60min), ohjaukset alkavat tammikuussa, tarkemmat ajat sovitaan ohjaajan kanssa.
Seminaari 12 tuntia
Lapsen puheen/kielen häiriö 2 vsk, seminaari, 6 h
To 5.4.2018 klo 8.00-11.30, Päät A062, kaikki opiskelijat osallistuvat molempina päivinä
Ti 10.4.2018 klo 8-11.30, A062, kaikki opiskelijat osallistuvat molempina päivinä
Aikuisen puheen/kielen häiriön terapia 3 vsk, ohjaus pienryhmissä, 10 h, ohjaukset alkavat II periodissa, tarkemmat ajat sovitaan ohjaajan kanssa.
Ti 12.12.2017 klo 13.30-17.00, A062, A7c Seminaari
Puheäänen häiriö 3 vsk, ohjaus pienryhmissä, ohjaus 10 h, ohjaukset alkavat tammikuussa 2018, tarkemmat ajat sovitaan ohjaajan kanssa.