x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA1A Sosiaalioikeus - STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • STYA1A Sosiaalioikeus
    Osallistuminen opetukseen - STYA1A1 Sosiaalioikeus I
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet sosiaalityön ammatillisen käytännön ja tutkimuksen kannalta. Hän osaa jäsentää sosiaalioikeuden keskeisimmän alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja käytön lainmukaisen ja laadukkaan sosiaalityön näkökulmasta. Opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön tulkintaan ja soveltamiseen.

STYA1A1 Sosiaalioikeus I: Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä. Hän ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee kunnallisen sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

STYA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja ymmärtää sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään ja ohjataan erityisesti kunnallisen sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa Sosiaalioikeus I -osion aineellista lainsäädäntöä konkreettisten lainsoveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen ajalla 15.8.2017-8.9.2017 klo 12.00 e-lomakkeen kautta.
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17440/lomake.html

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen ajalla 15.8.2017-8.9.2017 klo 12.00 e-lomakkeen kautta.
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17440/lomake.html

Opettajat

Laura Kalliomaa-Puha, Vastaava opettaja
laura.kalliomaa-puha[ät]tuni.fi

Opetus

11.9.2017 – 25.10.2017
Luento-opetus
Luennot tallenteina Moodlen kautta
Harjoitukset
Porin harjoitusryhmä
To 19.10.2017 klo 17-20.30, luokka 107, sekä pe 20.10. klo 8-16 luokka 107

Lisätiedot

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti.

Luennot Tampereella maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 11.9.-25.10. 2017 klo 12-14. Luennoista tehdään tallenteet, jotka ovat Porin opiskelijoiden katsottavissa jälkikäteen Moodlessa.

Porin harjoitusryhmä kokoontuu Porin yo-keskuksessa: 19.10. klo 17-20.30 luokka 107 ja pe 20.10. klo 8-16 luokka 107

Luentokuulustelu: 30.10.2017 klo 16-18 luokka 107

Tentinpalautus: 13.11.2017  

Uusintatentti, jos sellaista tarvitaan: 20.11.2017 klo 12-14 luokka 107