x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA7 Opetussuunnitelmateoria, kirjatentti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää opetussuunnitelmien yhteiskunnallis-historiallisen ja poliittisen luonteen,
- kehittää ymmärrystään opetussuunnitelmasta (curriculum) opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena,
- tunnistaa ja kykenee kriittisesti arvioimaan opetussuunnitelmiin ja niiden laatimiseen vaikuttavia tiede- ja koulutuspoliittisia tekijöitä,
- ymmärtää keskeisiä oppiaineiden ja ?sisältöjen valintamekanismeja ja niiden suhteisiin vaikuttavia tekijöitä

Opettajat

Helena Rajakaltio, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 114 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Lukupiiri 9 tuntia

Lisätiedot

Kirjatentti on avoinna kaikille opiskelijoille (TaY, TTY, TAMK) aikavälillä 18.9.2017-17.8.2018. Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, ilmoittaudu suoraan sähköiseen tenttipalveluun (ei kontaktiopetuksena toteutettavalle kurssille). Kirjatentin vastaanottaja on Helena Rajakaltio.