x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, avoin yo-opetus,verkko-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi

Opetus

Luento-opetus 4 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 24 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 107 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojakson toteutus sisältää luentotallenteisiin (moodlessa), kirjallisuuteen ja verkkoaineistoihin pohjautuvia tehtäviä.

Verkko-opintojen jaksojen tarkat suoritusohjeet löytyvät moodlesta.

Tämä jakso on suoritettavissa verkko-opintoina ajalla 8.9.-3.11.2017.