x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, verkko-opetus, III-periodi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Pienryhmäopetus 9 tuntia
Itsenäinen työskentely 111 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

KASP5-opintojakso järjestetään lukuvuonna 2017-18 verkkototeutuksina jokaisessa periodissa. Kuhunkin verkkototeutukseen otetaan korkeintaan 90 opiskelijaa. Opintojakson toteutus sisältää luentotallenteisiin (moodlessa), kirjallisuuteen ja verkkoaineistoihin pohjautuvia tehtäviä. KASP5-jaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat opettajalta sähköpostitse avaimen, jolla he liittyvät moodlealueelle ennen opetuksen alkua.

Kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla on yleiset ohjeet perusopintojen suorittamisesta. Lue ohjeet tarkasti!

HUOM! Selvitä mahdollisuutesi vaihtoehtoisen raporttitentin tekemiseen ennen kuin ilmoittaudut verkkototeutukseen (ks. perusopintojen yleisohje)!