x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Hän osaa keskustella omasta tutkimuksestaan, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijalla on taito muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida aineistoja sekä soveltaa teoreettista ja metodologista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Katja Repo, Vastaava opettaja
katja.repo[ät]tuni.fi

Opetus

28.9.2017 – 31.5.2018
Seminaari
sosiaalipolitiikka aloituskerta
To 28.9.2017 klo 13-15, luokka 386, sovitaan ryhmän kanssa kokoontumisaikataulut
Sosiologian aloituskerta (Eriikka Oinosen graduryhmä)
To 14.9.2017 klo 14.00-15.30, Charlotta-sali, ensimmäinen tapaaminen, jolloin sovitaan yhdessä jatkosta

Lisätiedot

HUOM! Katja Revon ryhmään/ryhmiin voivat yhteisenä aloituskertana 28.9.2017 ilmoittautua kaikki sosiaalipolitiikan ja hvp-maisteriohjelman opiskelijat (entiset ja syksyllä 2017 aloittavat), joilla ei ole vielä suoritusmerkintää SOSM2/HVPMO1B-tutkielmaseminiaarista. 

HUOM! Eriikka Oinosen tutkielmaseminaari on lukuvuodelta 2016-17 jatkava, Antti Saloniemen kanssa aloittanut ryhmä. Sosiologian oppiaineessa mahdollisesti pro gradu-tutkielmaa syksyllä 2017 aloittavat tulevat tähän ryhmään.