x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLYEP11 Suomen energiapolitiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen energiapolitiikan historiallisesta kehityksestä, energiapolitiikkaan kohdistuvan julkisen ohjauksen muutoksista, energiapoliittisesta vallankäytöstä ja kansalaisten roolista energiapolitiikassa. Opiskelija on perehtynyt lisäksi energiapolitiikan päätöksentekoprosesseihin ja vuorovaikutusverkostoihin sekä niihin vaikuttavien toimijoihin kuten Euroopan unionin, poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten, tutkimuslaitosten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen rooliin. Erityisen huomion kohteena on ydinvoima, jolla on keskeinen rooli Suomen energiapoliittisessa keskustelussa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään energiapoliittista vallankäyttöä, asiantuntijavaltaa ja suomalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa energiapolitiikkaan sekä kansalaisina edustuksellisen demokratian ja kansalaisjärjestöjen kautta että kuluttajina omien kulutusvalintojensa pohjalta. Opiskelija kykenee myös analysoimaan ajankohtaista energiapoliittista keskustelua laajemmasta politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Opettajat

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
Ilkka.Ruostetsaari[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

16.1.2018 – 20.2.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 16.1.2018 - 20.2.2018 viikoittain klo 9-11, Linna K113
Pe 19.1.2018 - 16.2.2018 viikoittain klo 9-11, Pinni A1081

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kuuluu Tampere3:n opintokokonaisuuteen UUSIUTUVA ENERGIAJÄRJESTELMÄ MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. Kurssin voivat suorittaa TaY:n, TTY:n ja TAMK:in opiskelijat.  Luento 24 t + essee