x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGS6 Monikielisyys ja -kulttuurisuus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hakea, analysoida ja arvioida logopedista tutkimustietoa aiheeseen liittyen ja soveltaa tätä tietoa kliiniseen työhön. Opiskelija tunnistaa elinikäisen oppimisen ja tiedonhaun merkityksen laadukkaan tutkimus- ja kuntoutustyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.
Osaamistavoitteet kurssilla LOGS6:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
? hallitsee perustiedot monikielisyydestä ja ?monikulttuurisuudesta sekä monikielisten ja ?kulttuuristen lasten ja aikuisten logopedisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta.
? tunnistaa monikielisyyden ja ?kulttuurisuuden vaikutukset kielen kehitykseen ja kielellisten häiriöiden ilmenemiseen
? osaa syventää saamaansa teoriatietoa ja soveltaa sitä käytännön puheterapiatyöhön ohjattuna.

Yleiskuvaus

Sisältö:

  • monikielisten ja –kulttuuristen lasten puheen, kielen ja kommunikaation kehitys
  • aikuisten maahanmuuttajien kielen oppimisen perusteet
  • monikielisten ja –kulttuuristen ihmisten logopedinen arviointi ja kuntoutus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Vastaava opettaja
Anna-Maija.Korpijaakko-Huuhka[ät]uta.fi

Opetus

11.5.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus 12 tuntia
LOGS6 Monikielisyys ja -kulttuurisuus
To 11.5.2017 klo 9-16, A062, Videovälitteinen opetus Helsingin yliopistosta
Pe 12.5.2017 klo 9-16, A062, Videovälitteinen opetus Helsingin yliopistosta
Itsenäinen työskentely 123 tuntia

Arviointiperusteet

Ennakkotehtävät: hyväksytty/hylätty

Oppimispäiväkirja:  0-5

Oppimateriaalit

Kohnert, K (2007) Language disorders in bilingual children and adults. San Diego: Plural Publishing:

  • Chapter 4  Primary developmental language disorders in bilingual children, 83-111
  • Chapter 8 Language and cognition in bilinguals with aphasia, 193-219

 

Salameh, E-K, Håkansson, G & Nettelbladt, U (2004) Developmental perspectives on bilingual Swedish- Arabic children with and without language impairment: a longitudinal study. International Journal of Language and Communication Disorders, 39, 65-93

 

Salameh, E-K & Nettelbladt, U (2013) Learning in two languages. Consequences for lexical development in Swedish and Arabic. In: Flyman Mattson, A & Norrby, C (eds) Language acquisition and use in multilingual contexts, 160-170. Dpt of Linguistics, Lund University

 

Thordardottir, E (2006, Aug 15) Language intervention from a bilingual mindset. The ASHA Leader, 11(10), 6-7, 20-21 

Lisätiedot

  • Kurssiin liittyvät tiedot (Ennakkotehtävä, suoritustavat ja kurssin sisällöt) löytyvät kurssin Moodle-alustalta
  • Avoin myös Pirkanmaan alueen puheterapeuteille