x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS26 Korkeakouluhallinnon juridiikka - 6A Tentti 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

6A: Opiskelija tuntee keskeiset hallintotoimintaa koskevat menettelytavat, oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet ja korkeakoululainsäädännön erityiskysymykset sekä osaa soveltaa niitä korkeakoulujen henkilöstöasioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

6B: Opiskelija tuntee työoikeuden perusteet sekä osaa soveltaa niitä valmistelussa ja päätöksenteossa.

Maksu

0 – 90 euroa

Opettajat

Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi

Opetus

25.1.2018 – 26.1.2018
Luento-opetus 24 tuntia
To 25.1.2018 klo 12.30-19.30, Pinni A3111
Pe 26.1.2018 klo 8.15-14.45, PinniA3111
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1) Miettinen – Muukkonen – Myrsky – Pohjolainen: Uusi yliopistolainsäädäntö 2009, s. 15–148, 203–246, 317–330.

2) Kosonen - Miettinen - Sutela - Turtiainen 2015: Ammattikorkeakoululaki, luennoitsijan osoittamat kohdat

3) Voutilainen: Yliopistojen asiakirjahallinnon oikeudellisia kysymyksiä. EDILEX 2010/31.

4) Luennoitsijan määrittelemät artikkelit

Säädökset (ajantasaisina)

Hallintolaki (434/2003)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Yliopistolaki (558/2009)

Ammattikorkeakoululaki (932/2014)

Lisätiedot

6A Korkeakoulujen sääntely ja hallinto-oikeus