x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS26 Korkeakouluhallinnon juridiikka - 6B Tentti 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

6A: Opiskelija tuntee keskeiset hallintotoimintaa koskevat menettelytavat, oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet ja korkeakoululainsäädännön erityiskysymykset sekä osaa soveltaa niitä korkeakoulujen henkilöstöasioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

6B: Opiskelija tuntee työoikeuden perusteet sekä osaa soveltaa niitä valmistelussa ja päätöksenteossa.

Maksu

0 – 90 euroa

Opettajat

Jussi Kivistö, Vastaava opettaja
jussi.kivisto[ät]tuni.fi

Opetus

15.3.2018 – 16.3.2018
Luento-opetus 24 tuntia
To 15.3.2018 klo 12.15-17.45, PinniA3111
Pe 16.3.2018 klo 9.15-14.45, PinniA3111
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1) Bruun – von Koskull: Työoikeuden perusteet 2011.

2) Miettinen – Muukkonen – Myrsky – Pohjolainen: Uusi yliopistolainsäädäntö 2009, s. 149–201.

3) Kosonen - Miettinen - Sutela - Turtiainen 2015: Ammattikorkeakoululaki, luennoitsijan osoittamat kohdat

4) Luennoitsijan määrittelemät artikkelit

Säädökset (ajantasaisina)

Työsopimuslaki (55/2001)

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Opintojakson ennakkolukemisto Husa - Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet - johdatus julkisoikeuteen 2008 (tai uudempi painos) luvut I, II ja V.

Lisätiedot

6B Työoikeus korkeakouluissa