x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS24 Korkeakoulujen rahoitus ja talous - Harjoitustyö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää korkeakoulutalouden, rahoituksen ja suunnittelun teoreettisia perusteita ja käytänteitä sekä kykenee soveltamaan malleja ja käsitteitä käytäntöön.

Maksu

0 – 90 euroa

Opettajat

Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi
Anu Lyytinen, Vastaava opettaja
anu.lyytinen[ät]tuni.fi
Jussi Kivistö, Vastaava opettaja
jussi.kivisto[ät]tuni.fi

Opetus

1.2.2018 – 23.2.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Seminaari 6 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1) Barr, M. J. ja McClellan, G. S. (2011).  Budgets and Financial Management in Higher Education, Jossey-Bass. (soveltuvin osin)

2) Salmi, J. ja Hauptman, A.M. (2006). Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms. World Bank, Working Paper Series Number 4.

3) Santiago P.(2008). Matching Funding Strategies with National Priorities.Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society Volume 1. Special Features: Governance, Funding, Quality. OECD, s. 163-258

4) McKeown-Moak, M. P., & Mullin, C. M. (2014). Higher Education Finance Research : Policy, Politics, and Practice. Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing (kappaleet 6-8)

5) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita:

Kohtamäki, V. (2014). Korkeakoulujen taloushallinto. Teoksessa Pekkola, E., Kivistö, J. & Kohtamäki, V. (toim.). Korkeakouluhallinto. Helsinki: Gaudeamus, 331–361.

sekä muita jaksolle osoitettuja ajankohtaisartikkeleita