x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS22 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus - Harjoitustyö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää korkeakoulujärjestelmien toimintaa ja ohjausta selittäviä teorioita ja näkökulmia sekä osaa yhdistää ja analysoida korkeakoulupolitiikan ja ohjauksen välisiä suhteita.

Maksu

0 – 90 euroa

Opettajat

Anu Lyytinen, Vastaava opettaja
anu.lyytinen[ät]tuni.fi

Opetus

5.10.2017 – 27.10.2017
Luento-opetus 12 tuntia
To 5.10.2017 klo 12.15-17.45, Pinni A3103
Pe 6.10.2017 klo 9.15-14.45, Pinni A3103
Seminaari 6 tuntia
Pe 27.10.2017 klo 10.15-15.45, Pinni A4014 ja Pinni A2057

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1) Clark, B.R. (1983). The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National Perspective. University of California Press. (soveltuvin osin)

2) Santiago, P. & Tremblay, K. (2008). Setting the Right Course: Steering Tertiary Education.Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 1. Special Features: Governance,Funding, Quality. OECD,s. 67-161.

3) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita:

Nokkala, T. (2014). Korkeakoulutuksen kansainvälinen ja eurooppalainen ulottuvuus. Teoksessa Pekkola, E., Kivistö, J. & Kohtamäki, V. (toim.) Korkeakouluhallinto: Johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudeamus, 126–155.

Pekkola, E., Kivistö, J. & Nokkala, T. (2014). Korkeakoulupolitiikka. Teoksessa Pekkola, E., Kivistö, J. & Kohtamäki, V. (toim.) Korkeakouluhallinto: Johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudeamus, 159–197.

sekä muita jaksolle osoitettuja ajankohtaisartikkeleita.