x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASPUHS6 Puhe ja ääni tieteellisen tutkimuksen kohteena 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee puheen ja äänen tutkimuksen keskeiset metodologiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät
- tuntee puheen ja äänen tutkimuksen keskeiset teema-alueet ja kansainväliset tieteelliset aikakausilehdet sekä tutkimusprosessiin liittyvät eettiset kysymykset
- osaa hakea tutkimustietoa sekä lukea ja referoida alan tieteellisiä artikkeleja yhdistäen niitä oman tutkimusaiheen teoriaperustaksi selkeästi ja johdonmukaisesti
- osaa käyttää keskeisiä akustisia, instrumentaalisia ja perkeptuaalisia puheen ja äänen tutkimusmenetelmiä
- osaa laatia oman tutkimusperustaisen, tieteellisen artikkelin muotoisen kirjallisen työn opintojakson aikana tutkimastaan aiheesta sekä esitellä sen suullisesti opintojakson loppukonferenssissa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
Anne-Maria.Laukkanen[ät]uta.fi

Opetus

22.11.2017 – 7.3.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 22.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 16-19, Virta 243, ei kokoontumista 6.12.2017
Ke 10.1.2018 - 7.3.2018 viikoittain klo 14-17, Virta 447

Lisätiedot

Opintojakso sisältää: luennot 12 t, analyysiharjoitukset 24 h ja ohjattu itsenäinen laboratoriotyöskentely 99 t.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, ja kirjallinen ja suullinen harjoitustyö puheen ja äänen tutkimukseen liittyvästä aiheesta.

Enintään 20 opiskelijaa.