x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yleinen kielitiede
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä äännekirjoitetusta aineistosta foneemi ja morfeemianalyysin, samoin hän osaa tunnistaa aineistosta allofonista ja allomorfista vaihtelua aiheuttavat fonologiset prosessit.

Yleiskuvaus

Luennot ja harjoitukset. Harjoitusten ajankohta sovitaan kurssin alussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Urho Määttä, Vastaava opettaja

Opetus

25.10.2017 – 7.12.2017
Luento-opetus
Ke 25.10.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4115