x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja osaamistavoitteet, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet.

Opiskelija osaa toteuttaa opintosuunnitelmansa tarkoituksenmukaisilla tavoilla, arvioida opintojen etenemistä ja oman toimintansa vaikutusta siihen sekä muuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tarvittaessa.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perustaidot ja oman alan edellyttämät tiedonhankinnan perusteet sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Tuija Puntanen, Vastaava opettaja
tuija.puntanen[ät]tuni.fi
Kaija Ranta-Puska, Vastaava opettaja
kaija.ranta-puska[ät]tuni.fi

Opetus

26.10.2017 – 23.2.2018
Luento-opetus
Alkuorientaatio
Ma 28.8.2017 klo 12-14, Päätalo D10 A+B, Tiedekunnan yhteinen infotilaisuus
Pe 1.9.2017 klo 9.15-12, Juhlasali (Päätalo), Tietoiskuja opiskelijan arkeen liittyvistä tukipalveluista
Ti 19.9.2017 klo 14.00-15, Juhlasali (Päätalo), Perehdytys yliopistoyhteisöön ja -opintoihin ja välineitä opiskelukyvyn ylläpitämiseksi
To 12.10.2017, Valinnaisten opintojen info
Pe 1.12.2017 klo 13-15, Päätalo D10A, Opintopsykologin vetämä tilaisuus opiskelutaidoista.
Pienryhmäopetus
Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
Ti 5.9.2017 klo 10-12, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet, Ryhmä A
To 26.10.2017 klo 10-12, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet, Ryhmä B
To 2.11.2017 klo 10-12, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla

Lisätiedot

Opintojaksossa on neljä osaa:
1. Alkuorientaatio (tiedekunnan ja yliopiston yhteiset tilaisuudet)
2. Suuntautuminen oman tieteenalan opintoihin (tutkinto-ohjelman omat tilaisuudet)
3. Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta)
4. HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tutkinto-ohjelma ohjeistaa tästä tarkemmin.