x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISP2 Euroopan muotoutuminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa antiikin ja keskiajantutkimuksen keskeisimpiä tutkimusongelmia. Opiskelija ymmärtää aikakausijaottelujen problemaattisuuden ja eri aikakausiin liittyvien historiakäsitysten muuttuvuuden. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eri yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten ilmiöiden pitkän aikavälin jatkumoista ja murroskohdista sekä niiden syistä.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun. Opintojaksossa tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä uuden ajan alkuun asti. Opintojakso keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, joka yhdistyy laajempaan maantieteelliseen perspektiiviin.

Opettajat

Katariina Mustakallio, Vastaava opettaja
katariina.mustakallio[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2017 – 9.11.2017
Luento-opetus 20 tuntia
To 7.9.2017 - 9.11.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B1097

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille sekä kirjallisesti palautettavat kurssitehtävät, sekä valinnaisesti joko kotiessee tai luentopäiväkirja. Tarkemmat ohjeet luennolla.

Lisätiedot

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Kurssin luentorunko

  • 7.9: Mikä –kenen antiikki
  • 14.9: Kreikkalainen maailma:  Arkaaiset yhteisöt – kulttuuri – demokratian synty
  • 21.9: Kreikka: yhteiskunta, sukupuoli, kansalaisuus – orjuus
  • 28.9: Rooman synnyn tausta, Tasavaltainen traditio –Augustuksen aika
  • 5.10: Keisarillinen yhteiskunta, perhe, uskonto, elämänkaari
  • 12.10: Kristillisen kulttuurin synty
  • 19.10: Keskiaikainen maailmankuva ja ristiretket (Tamminen)
  • 26.10: Rooma, Pietarin kultti ja Paavin vallan kehitys (Hanska)
  • 2.11: Case study: Ostia, Rooman satamakaupunki. Deadline Luentopäiväkirjoille!
  • 9.11: Tehtävien palautuskeskustelu