x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen, monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta,
- pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
- hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
- ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
- ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Pienryhmäopetus ON PERUTTU
To 15.2.2018 klo 17.00-19.30, 204A, Sosiaali- ja terveysalan AMK-yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
To 8.3.2018 klo 17.00-19.30, 204A, Sosiaali- ja terveysalan AMK-yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
To 22.3.2018 klo 17.00-19.30, 204A, Sosiaali- ja terveysalan AMK-yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Pienryhmäopetus 9 tuntia
Itsenäinen työskentely 111 tuntia