x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ025 Grounded Theory 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Grounded theory: tutkimusote, tutkimusmenetelmä vai analyysistrategia?

Opettaja: Jenni Airaksinen, HT, yliopistonlehtori kunta- ja aluejohtaminen

Kurssin ajankohta: 7.5.2018 klo 9-15 ja 28.5.2018 klo 9-15

Paikka: Sali A05 (Päätalo)

Tavoite:
Tämän kaksipäiväisen kurssin tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija Grounded theory -tutkimuksen peruskäsitteisiin, lähestymistapoihin ja sille luonteviin ongelmanasetteluihin.  Kurssilla luodaan katsaus menetelmän historiaan, menetelmään sisältyviin vastakkainasetteluihin sekä menetelmän käytännön toteutuksen variaatioihin.
Oppimistavoite: Kurssin aikana opiskelija
-    saa perustiedot ja sovellusnäkemyksiä ja kokemusta Grounded theory -tutkimusotteesta
-    saa perusvalmiudet Grounded theory-otteen mukaisen tutkimustehtävän määritykseen ja rajaukseen
-    oppii hahmottamaan Grounded theory  -lähestymistapaan liittyviä  aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä
-    jäsentää ja alustavasti suunnittelee omien tulostensa raportointia.

Kurssin sisältö:
Kurssi toteutetaan kahden päivän kokonaisuutena, jossa ensimmäinen päivä (noin 6 x45min) alkaa luento-osuudella ja päättyy ryhmissä toteutettavaan valmiin aineiston analyysiharjoitukseen.  Toisen päivän aikana (noin 6x45min) perehdytään menetelmän käytännön soveltamisen variaatioihin, puretaan analyysiharjoitusten tulokset sekä pohditaan ryhmissä analyysiharjoitusten antia. Analyysiharjoitus tehdään valmiilla pienellä aineistolla, joka sekä puretaan osiin, että kerätään pääkategorioihin, joihin etsitään teoreettisen rikastamisen polkuja. Välitehtävänä on jatkaa hieman eri suuntiin ryhmässä tehtyä analyysiharjoitusta.

Kurssin suorittaminen
Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille sekä laatimalla kurssista raportti. Raportti muodostuu ryhmissä tehtävän analyysiharjoituksen, itsenäisesti toteutettavan välitehtävän sekä kurssin jälkeen toteutettavan pohdinnan tuloksena. Raportti ohjeistetaan kurssin aikana.

7.5.2018: Ohjelma

9.00 – 11.45 Luento:  Miksi grounded ja mikä theory? Menetelmän peruselementit ja lähestymistapa: Glaserilainen ja Straussilainen versio menetelmästä. Mitä voidaan tutkia?

Ryhmäjako ja tehtävänanto
11. 45 - 12.45 Lounas

12.45 - 15.00  Analyysiharjoitus numero 1: Tehtävänä ryhmässä tehdä luennolla jaetusta aineistosta line-by-line-koodaus (sanat, sanaparit, suorat lainaukset), pelkistetyt ilmaukset (koodinimet) ja alustava aksiaalinen koodaus. (Ryhmittely luokkiin)

Ryhmäkohtaisten harjoitusten palautuksen jälkeen Moodleen tulee ohjeet välitehtävälle ja paikka, jonne se ennen seuraavaa lähiopetuskertaa myös palautetaan.
 
Välitehtävästä jokainen saa oman palautteensa.

Välitehtävän ohjeet:
Vaihe 1: kirjoita omista lähtökohdistasi elämäkerrallinen kokemuspohdinta ajatuksistasi johtajuudesta. Kirjoita minimissään sivun mittainen tarina tänään tai viimeistään huomenna ja lähetä parillesi. Voit käyttää vapaata ajatuksenvirtaa tai vastailla pohdiskellen seuraaviin kysymyksiin.

1. Mitä johtajuus on? Missä se tapahtuu?
2. Millaisia tekoja johtajuus on?
3. Miten käsityksesi johtajuudesta on muuttunut?
4. Mitä johtajuuden osa-alueita omassa opiskelussasi on korostettu?
5. Mitä olisit halunnut tietää tai oppia johtajuudesta omissa opinnoissasi?

Vaihe 2: Lisää elämänkerta-aineisto kurssilla jaettuun aineistoon, jatka ryhmässä aloitettua analyysiä eteenpäin ja etsi aineistosta ydinkategoria.

Vaihe 3: Ryhdy pohtimaan mahdollisia teoreettisia näkökulmia, joiden avulla selektiivisen koodauksen luokkia voisi ryhtyä rikastamaan. Tee välitehtävästä vähintään 3 ja maksimissaan 5 sliden esitys ja varaudu esittämään se lyhyesti muille.


28.5.2018: Ohjelma

9.00 -11.45 Kaksi sovellusta grounded theorystä: Etnografinen gt ja Paikantunut analyysi. Erään analyysin tarina ja, sudenkuopat ja varoittavat esimerkit. Miten voidaan tutkia?

Jakautuminen ryhmiin ja ryhmätehtävien anto.

11.45 - 12.45 Lounas

12.45 - 15.00 Ryhmissä välitehtävien ja niistä saatujen palautteiden käsittely (5 min per yksilö ja pohdinta, mitä opimme tästä?) sekä analyysiharjoitus numero 2.

Ryhmäkohtaisten tehtävien palautuksen jälkeen tulee Moodleen ohjeet kurssiraportin suorittamiseen, sille palautuspaikka ja  deadline.

Kurssin suorittamiseen siis riittää 2 läsnäolokertaa, ryhmätehtävien (2) palauttaminen, välitehtävän palauttaminen sekä kurssiraportin suorittaminen.

Ilmoittautuminen: Kurssille valitaan enintään 20 opiskelijaa. Valintatapa on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jenni Airaksinen, Vastaava opettaja
jenni.airaksinen[ät]tuni.fi

Opetus

7.5.2018 – 28.5.2018

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.