x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää vaihtoehtoisia tapoja edetä tietojärjestelmän suunnittelussa
- tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia tietojärjestelmän suunnitteluprosessissa
- tietää ohjelmiston tuotteistuksen asettamia vaatimuksia
- osaa tehdä ohjelmiston testaussuunnitelman
- osaa alkeita projektin työn ja ajankäytön hallinnasta
- osaa esittää omat ratkaisunsa käyttäen tunnettuja menetelmiä (mm. UML-kaavioita) ja perustella tekemänsä valinnat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
tarja.tiainen[ät]tuni.fi
Pekka Mäkiaho, Opettaja
pekka.makiaho[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus
To 7.9.2017 - 19.10.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Poikkeukset:
21.9.2017 klo 14 –16 , Päätalo ls D11
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 26.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B3110
Poikkeukset:
3.10.2017 , Pinni B1083
Ryhmä 2
Ti 26.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B3110
Ryhmä 3
Ti 26.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B3110

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssi suoritetaan osasuoritusten kautta:

  • viikkkoharjoitukset (tehtävien teko ennen harjoitusta ja aktiivinen osallistuminen harjoitusryhmiin)
  • Moodle-tehtävät
  • UML-harjoitustyö
  • Testaussuunnitelma

Osasuoritukset on tehtävä kurssilla ilmoitettuna aikana (sijoittuu I periodille).

Arvosanaan 5 on kerättävä pisteitä kaikilta osa-alueilta

Kurssin läpipääsyyn vaaditaan UML-harjoitustyö ja pisteitä joltain muulta osa-alueelta.