x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari (vaiheet I-IV) 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa hoitotieteellisesti mielekkäitä tutkimuskohteita ja osaa suunnitella tutkimusryhmässä toteuttamiskelpoisen ja tieteellisesti perustellun empiirisen tutkimuksen
- hallitsee tutkimussuunnitelman mukaisen aineiston keruun tai valmiin aineiston käytön
- analysoida aineiston sopivilla analyysimenetelmillä
- raportoi tutkimusprosessin hyvää tieteellistä esitystapaa käyttäen
- arvioi kriittisesti toteuttamansa tutkimusprosessin merkitystä, eettisyyttä ja luotettavuutta
- saa valmiuksia tiedeyhteisössä toimimiseen ja palautteen hyödyntämiseen
- esittää perusteltuja ehdotuksia tutkielmansa tulosten käyttöönotolle ja jatkotutkimuksille
- osaa tulkita Turnitin -ohjelman tuottaman raportin
- osaa analysoida aihettaan tiedonhaun kannalta, hakea tietoa monipuolisesti eri tiedonlähteistä ja soveltaa systemaattisia tiedonhankintamenetelmiä omaan aiheeseensa

Yleiskuvaus

INFO GRADUA ALOITTAVILLE TI 3.10.2017

KLO 10-12, LS F211AB.

HUOM! VAIN GRADUA ALOITTAVAT ILMOITTAUTUU!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Kaunonen, Vastaava opettaja
Marja.Kaunonen[ät]uta.fi

Opetus

3.10.2017 – 18.5.2018
Seminaari
Päivi Åstedt-Kurjen ja Mira Palosen ryhmä
Ke 17.1.2018 klo 12-16, rh A208
Ke 14.2.2018 klo 12-16, rh A208
Ke 14.3.2018 klo 12-16, rh A208
Ke 11.4.2018 klo 12-16, rh A208
Ke 23.5.2018 klo 12-16, rh A208
Eija Paavilaisen ja Jari Kylmän ryhmä
Ti 16.1.2018 klo 12-16, rh B342
Ti 13.2.2018 klo 12-16, rh B342
To 8.3.2018 klo 12-16, rh B342
Ti 17.4.2018 klo 12-16, kh C333
Ke 16.5.2018 klo 12-16, rh B241
Katja Jorosen ja Anja Rantasen ryhmä
To 18.1.2018 klo 12-16, kh C333
To 15.2.2018 klo 12-16, rh B241
To 15.3.2018 klo 12-16, rh B241
To 12.4.2018 klo 12-16, rh B241
Ti 8.5.2018 klo 12-16, rh B342
Meeri Koivulan ryhmä
Ti 16.1.2018 klo 12-16, rh A311
Ti 13.2.2018 klo 12-16, rh A313
Ti 13.3.2018 klo 12-16, rh A313
Ti 10.4.2018 klo 12-16, rh A313
Ke 16.5.2018 klo 12-16, rh A313
Tarja Suomisen ja Mervi Roosin ryhmä
Pe 26.1.2018 klo 10-14, rh B342
Pe 16.2.2018 klo 10-14, rh A207
Pe 16.3.2018 klo 10-14, rh A207
Pe 20.4.2018 klo 10-14, rh A207
Pe 25.5.2018 klo 10-14, rh A207
Marja Kaunosen ja Anna Liisa Ahon ryhmä
Ke 10.1.2018 klo 12-16, rh B241
Ke 7.2.2018 klo 12-16, rh A308
Ke 7.3.2018 klo 12-16, rh B241
Ti 10.4.2018 klo 12-16, rh B342
Ke 9.5.2018 klo 9-11, kh D402

Lisätiedot

Gradua aloittaville:

Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen - graduseminaarivaiheeseen kuuluva koulutus.

 

Ilmoittautuminen kirjaston sivuilla.

http://libguides.uta.fi/terveystieteet/tiedonhankinnan_koulutukset_hoitotiede