x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOI5 Perhehoitotieteellisen tiedon syventäminen - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä ja analysoida perhehoitotieteen keskeisiä tutkimuskohteita, teoriankehittämisen menetelmiä ja teorioita
- osaa arvioida ja soveltaa kotimaisen ja kansainvälisen perhehoitotieteellisen tutkimuksen tuloksia

Yleiskuvaus

Suoritusvaihtoehto 1: Ilmoittaudu nettiopsussa

Suoritusvaihtoehto 2: Ilmoittaudu vain sähköisessä tenttipalvelussa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Åstedt-Kurki, Vastaava opettaja
Paivi.Astedt-Kurki[ät]uta.fi

Opetus

8.3.2018 – 25.5.2018
Luento-opetus
Infoluento
To 8.3.2018 klo 8.30-11.30, ls A210-211, HUOM! Läsnäolo infoluennolla välttämätöntä!
Ryhmätentti
Ma 7.5.2018 klo 9.30-12.30, ls A210-211

Arviointiperusteet

Ryhmätentti tai yksilösuorituksena sähköinen tentti.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

Benzein, E. Hagberg, M. Saveman, B-I.  (redaktörer). Att möta familjer inom vård och omsorg. 2012. Studentlitteratur. Lund.

-

Suoritusvaihtoehto2:

Kurssin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjatenttinä sähköisessä tentissä

16.4-11.5.2018

Kirjatenttiin ilmoittautuminen sähköisessä tenttipalvelussa.

TENTITTÄVÄ MATERIAALI

Ajankohtaiset artikkelit:

Harju, E. ym. Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä sairaalassa saama sosiaalinen tuki. Hoitotiede 2011:23(3):218-229.

Hautsalo, K. ym. Asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemukset kotihoidosta. Tutkiva hoitotyö 2016:14(1):4-12.

Nieminen, S. ym. Alle kouluikäisen terveen lapsen isän toivo ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Hoitotiede 2016:28(1):17-29.

Palonen, M. ym. Päivystyspoliklinikalta kotiutuvien iäkkäiden potilaiden ohjauksen kehittämiskohteita potilaiden, läheisten ja hoitajien kuvaamana. Gerontologia 2016:2(30): 63-70

Rantanen, A. ym.  Perheiden tuensaanti terveydenhuollossa – pilottitutkimus. Hoitotiede 2010:22(2):141-152.

Vuorenmaa ym. Hoitajien suhtautuminen potilaan perheeseen sairaalassa ja suhtautumista arvioivan FINC_NA -mittarin luotettavuuden arviointi. Hoitotiede 2016:28(2):83-96

Vuori, A. ym. Vähävaraisten lapsiperheiden kokemuksia hyvästä voinnista. Tutkiva Hoitotyö 2013:11(1):24-34.

Åstedt-Kurki, P. Family Nursing Research for Practice: The Finnish Perspective. Journal of Family Nursing 2010:16(3):256-268.

Kirjat:

Svavarsdottir, E. & Jonsdottir, H. (toim.) Family nursing in action. University of  Iceland Press. Reykjavik. 2011:

Sivut 15-51 Bell, J. ym. The illness beliefs model. Creating practice knowledge in family systems nursing for families experiencing illness. 

sekä

Sivut 115-129 Åstedt-Kurki, P. & Kaunonen, M. Family nursing interventions in Finland: Benefits for families.

Friedman, MM,  Bowden VR, Jones, EG. Family nursing. Research, theory, and practice. 2003.Viides tai uudempi painos.

Luvut 7-17.

White, JM & Klein, DM. Family theories. 2008. Kolmas tai uudempi painos.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset, suoritusvaihtoehto 1:

Osallistuminen opetukseen
- orientaatioluento 3 h (pakollinen)
- osallistuminen tieteelliseen tapahtumaan ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
- tieteellisten artikkeleiden analysointi parityönä
- ryhmätentti (tenttimateriaali ilmoitetaan orientaatioluennolla)

Alkuluennolla annetaan ohjeet kurssin eri vaiheiden ja oppimistehtävien suorittamisessa.

Lähiopetusta max 7 h.