TERHOI5 Perhehoitotieteellisen tiedon syventäminen - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä ja analysoida perhehoitotieteen keskeisiä tutkimuskohteita, teoriankehittämisen menetelmiä ja teorioita
- osaa arvioida ja soveltaa kotimaisen ja kansainvälisen perhehoitotieteellisen tutkimuksen tuloksia

Opettajat

Päivi Åstedt-Kurki, Vastaava opettaja
Paivi.Astedt-Kurki[ät]uta.fi

Arviointiperusteet

Ryhmätentti. Arviointi ryhmän tenttivastausten perusteella.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

Benzein, E. Hagberg, M. Saveman, B-I.  (redaktörer). Att möta familjer inom vård och omsorg. 2012. Studentlitteratur. Lund.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen
- orientaatioluento 3 h (pakollinen)
- osallistuminen tieteelliseen tapahtumaan ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
- tieteellisten artikkeleiden analysointi parityönä
- ryhmätentti

Luentojen yhteydessä oppimistehtäviä.

Lähiopetusta max 7 h.