x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSO7 Opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arviointi ja laatu - Seminaari englanniksi (TEE8) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää arvioinnin merkityksen tietämisenä, käytäntönä ja valtana,
- tuntee opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arvioinnin yhteiskunnallisia ehtoja ja edellytyksiä ja
- osaa tarkastella ja arvioida laatu- tai arviointityön käytäntöjä suhteessa koulutuksen tavoitteisiin.

Opettajat

Opetus

Itsenäinen työskentely 115 tuntia
Seminaari 20 tuntia

Lisätiedot

Opetus englanniksi, ks. TEE8 Evaluation and Quality of Teaching, Learning and Education