x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERMONIA Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut sekä moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt
- osaa arvioida lähijohtamisen merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä johtamisessa
- osaa perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden ja soveltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan

Yleiskuvaus

Moniammatilliset johtamisopinnot on tarkoitettu hoitotieteen, psykologian, logopedian, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, kansanterveystieteen ja kasvatustieteiden opiskelijoille. 

Opintojen teemat

 • Orientoituminen opintojakson teemoihin ja työskentelyyn
 • Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta
 • Hyvä henkilöstöpolitiikka
 • Moniammatillisten työryhmien johtaminen
 • Henkilöstön työhyvinvointi
 • Alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa
 • Johtamisen vuorovaikutus ja viestintä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Ajankohtainen aihe

Opiskelu- ja työmuodot ja ajoitus

 • pedagogisena lähestymistapana sovelletaan ongelmaperustaista oppimista sisältäen tutoriaaliryhmätyöskentelyn ja luennot
 • työskentelyn tukena käytetään Moodle verkko-oppimisympäristöä
 • työmäärän mitoitus: luennot, pakolliset tutoriaalit ja seminaari 1/5, lopputyö 1/5 ja itsenäinen työskentely 3/5 kokonaistyömäärästä
 • Opetus maanantaisin ja torstaisin; tutoriaalit klo 9:00–11:00 ja luennot 12:15-13:45 paitsi aloitusluento klo 12:15-14:15
 • opinnot järjestetään 4. periodilla 5.3.–14.5.2018 siten, että koulutus alkaa maanantaina 5.3., jolloin on kaikille pakollinen luento ”Johdatus jakson teemoihin ja orientointi ongelmaperustaiseen työskentelyyn”. Muut lähipäivät ovat to 8.3./ma 12.3./ to 15.3./ma 19.3./to 22.3./ma 26.3./to 5.4./ma 9.4., ja päätösseminaari maanantaina 14.5. (klo 9–16); lopputyön palautus ma 7.5. mennessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan yhteensä 49 opiskelijaa, joista kansanterveystieteen opiskelijoita enintään 7. Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti syventäviä opintoja parhaillaan suorittaville. Vain kansanterveystieteen opiskelijat ilmoittautuvat tämän NettiOpsu -ilmoittautumisen kautta. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan viimeistään 23.1.2018.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne Konu, Vastaava opettaja
Anne.Konu[ät]uta.fi

Opetus

5.3.2018 – 14.5.2018
Luento-opetus
Luennot
Ma 5.3.2018 klo 12.00-14.00, Päätalo A3, HUOM: Läsnäolo välttämätön!
To 8.3.2018 klo 12-14, Virta 109
Ma 12.3.2018 klo 12-14, Virta 109
To 15.3.2018 klo 12-14, Virta 109
Ma 19.3.2018 klo 12-14, Virta 109
To 22.3.2018 klo 12-14, Virta 109
Ma 26.3.2018 klo 12-14, Virta 109
To 5.4.2018 klo 12-14, Virta 109
Ma 9.4.2018 klo 12-14, Pinni A1081
Päätösseminaari (läsnäolo välttämätön)
Ma 14.5.2018 klo 9-16, Virta 109
Ryhmätyöskentely

Arviointiperusteet

Suoritustapa ja arviointi

 • aktiivinen osallistuminen lähipäiviin, lisäksi opintojakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä ryhmissä, huom. opinnot työllistävät huomattavasti enemmän kuin pelkkä lähiopetus
 • lopputyö, joka työstetään tutoriaaliryhmittäin, arvioidaan asteikolla 1–5

Lisätiedot

 • osallistuminen opetukseen, tutoriaalit ja luennot
 • harjoitustyö

Huom. kurssi on opetustarjonnassa joka toinen vuosi.