x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LUOYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/LUO
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopistoon ja luonnontieteiden tiedekuntaan opiskeluympäristönä. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tutkintojen rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet. Opiskelija osaa hankkia opintoihin liittyvää tietoa ja hyödyntää sitä opintojen suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

Opiskelija tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa opiskelijana ja on tutustunut hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja oman alansa edellyttämät tiedonhankinnan perustaidot sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Opettajat

LUO tiedekunta ja MTT + TIE tutkinto-ohjelma, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Orientoivat 1: Tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman tilaisuudet
Ma 28.8.2017 klo 9.15-12, Päätalo ls A1, Tiedekunnan yhteinen osuus
Ti 29.8.2017 klo 9-12, Pinni ls A1081, MTT
Ti 29.8.2017 klo 9.15-12, Päätalo ls A1, TIE
Ke 30.8.2017 klo 9-12, Päätalo ls A1 + mikroluokat, TIE
Ke 30.8.2017 klo 10.15-12, Päätalo ls A1, MTT
Orientoivat 2: Tietoiskut (2 saman sisältöistä)
To 31.8.2017 klo 12.15-15, Päätalo ls D10A, erityisesti LUO, SOC ja JKK tiedekunnille
Orientoivat 2: Tietoiskut,vaihtoehto 2
Pe 1.9.2017 klo 9.15-12, Juhlasali, erityisesti COMS ja EDU tiedekunnille
Orientoivat 3: Hyvinvointiorientoivat
Ti 19.9.2017 klo 14.00-15, Päätalo, juhlasali, suositeltu LUO-opiskelijoille
Ke 20.9.2017 klo 14.00-15, Päätalo, juhlasali, vaihtoehtoinen aika
Orientoivat 4: Valinnaisten opintojen infot (kaksi saman sisältöistä infoa)
To 12.10.2017 klo 12.00-14.30, Päätalo, juhlasali
Pe 13.10.2017 klo 9.00-11.30, Päätalo D10a
Orientoivat 5: Opiskelustrategiat ja aikaansaaminen (opiskelutaidot)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Alkuorientaation materiaalit kootaan